Namiss ko 'tong mokong na 'to!!! HAHAHA. Natuwa ako sa text kanina. :)