#HomeBound #EyeBag #Hagard #Wasted
Pag SEVILLA, ISSAH talaga ang kasunod at pinagtitinginan #BakitAnongMeron?