ไม่เสร็จซักทีๆ รู้สึกว่าปล่อยค้างแบบนี้นานมาก~~ คงได้เสร็จหลังสอบล่ะ #delain