Utgave nr 2 kommer i postkassen denne uken. Ikke medlem? Sjekk ut vår hjemmeside brscn.no #brscn #2pl #2fx #flnor