ขอบคุณเกิงเกอ ที่พาผมไปเยี่ยมฮีชอลฮยองที่รพ.ในวันนั้น.. อา.. ระลึกเรื่องเก่าๆแล้วน้ำตาจะไหลครับ  #BrotherlyLove