I am the kinda girl who likes to avoid those rays @sttropeztan #sttropez #selfridges thank you @kayla_sttropez