10 times Kinton Bowler Joy: more detail→ http://goo.gl/KUdz9 @KintonRamen OMEDETO GOZAIMASU!! #Ramen