#daktip Reclame op het dak zodat men gezien wordt op Google maps. Ook dat is een manier om de #daken te benutten.