@kbrosas malakas ang vibes ko na mananalo 'to bukas sa #Oscars ng #BestPicture!!!