Late lunch.... #bebekgebuk #Mak_Lin #newmenu #sambelnyayahuuud