#37 Shige berondongnya Takky... 10 tahun lebih muda lol