ELLA: Gwapo ka?| PATRICK: Oo, maraming nagsasabi.| ELLA: Sino, nanay mo?| P: Pati tatay ko. | ANG KULET! XD #GU