baka Jellal! 

#anime #manga #FairyTail #AnimeQ8 #kuwait #love #otaku #japan