ซ๊ะมีคะ นั่นกล่องอิหมีไฮโซใช่ป่ะคะ? ไปยุ่นเพื่อไปหอบอิตัวในกล่องมา? #นางไฟท์ http://twitpic.com/c68cdy