ซ๊ะมีคะ นั่นกล่องอิหมีไฮโซใช่ป่ะคะ? ไปยุ่นเพื่อไปหอบอิตัวในกล่องมา? #นางไฟท์