#KYUMIN (Fanmeeting in Taiwan) Kyuhyun  touched Sungmin's shoulder,ewww~