Maiba naman ng tsinelas. Lakas maka lumang panahon! Hahaha #Ancient #Greek #OldSignature