Hindi ko naisip na ganito mangyayari sa paa ko :( #foot #Bandage #Semento #peg