Rehearsal for #FirstLadies.  Premiers Monday at 9pm ET on C-SPAN.  Subject: Martha Washington.