Vain forever! :)) Nakakatakot yung contact lenses ko. Haha!