Ganito si DJ pag nasa bahay lang nila :) Normal na bata lang! ♥ #cto --Ananana