วันนี้มาเป็นสวัสดิการกอง (ไม่เป็นโปรดิวซ์แล้ว) ทำกับข้าวให้คนในกองถ่ายกิน ฝีมือเรากับ @rungaom #HereZoneTeen