KimonoCardi#blue #234.000 sms nama, alamat,no telv ke 081584842668 ya☺