New bedsheet ko, pili ni Ka Nomer. Anong kind ng "-LISM" to?HAHA