My new favourite hot day treat! #nommy #nana @gr8dairynobull