"Ang Lyceang nag-iisip, sa #PAMANA kumakapit." - P friend/supporter. #LPUStudentElections2013