กลุ่มผู้ขับมอเตอร์ไซด์ taxi เชิญชวนนายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมโครงการ "เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ณ ทำเนียบรัฐบาล