Två sidor om windows åtta-laptops/plattor. Är det verkligen fräscht? #café