ช่องบลูสกาย (ช่องการเมือง) พูดถึงที่ซีวอนทวิตถึงจ.ปัตตานี ว่าไม่ใช่คนไทย แต่เป็นห่วงคนไทยมากกว่านายก