เกินคําบรรยาย >< ไม่ต้องมีคำบรรยายใดใดซักคำให้ลึกซึ้ง ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอ... #Chanbaek #BaekYeol