Fotografija koja asocira na kraj uspešnog sastanka ili radnog dana: