Lakas maka-bagets ng bagong cp ng tatay at mama :)