பெங்களூரிலுள்ள பார்வையற்றோருக்கான ஐடிஎல் பவுண்டேசன் விடுதியில் தங்கியிருக்கும் பார்வையற்றோரை சந்தித்த சச்சின்.