@NHLonNBCSports hoe im spending my day #HockeyDayInAmerica