#Arrumandoascoisas #Posto #Trilha #4┬║EncontrodeJeepeiros 
#MineirosdoTiete #PerdidosnaLama #Partiu