นิทานเรื่อง สองพ่อลูกผู้โง่เขลากับลา.... ถ้าคิดให้ดีแล้วว่าสิ่งใดถูกต้อง ก็ทำไปเถอะ