@Skoavhengig 1. Jeg har norsk ntflx. Lastet ned TB. Innstallerte. Fulgte anvisningene om VPN. Aktiverte denne: