UKO. Unindentified Kitchen Object. Gummiring som sikkert er viktig - har bare ikke peiling på hvor. #denfølelsen