Hindi mo kailangan maging maganda, para magustuhan ka ng mga tao. :) #Goodevening. #Jgh. #Haggard.