NO ALCOHOL kya eto ang tripping sa booth kgabi ... thanks Melody Fayloga keep it coming! hahaha