AGOG. Iku sing klambi ireng ketua osis sing saiki rek #MISSION #minipensi