@PungkiAri orak... kesel nda, ngantor (dolanan) terus. bisa keple nanti saya, kayak orang ini.