Bruinkool briketten is het brandstof in huize van der Meulen