เจ้าของสถานที่ขอแอบไปพักก่อนระ สงสารน้องๆ ที่ไม่มีบัตรจัง #มีน้ำใจแต่ให้ไม่ได้ #SJMBKK #SuperJuniorM #ThunderDome #ELF