Madaldal ako. Oo. Pero simpleng "Mahal Kita noon pa" Hindi ko masabi sa'yo. #Hell-O #Jgh