ความยิ่งใหญ่ของ #ChanYeol คือหูกางกางนั่นเอง ปิ๊ง^^