:((( #ไม่ตอบเฟสกูนะ!!! #อิ่ดอด #เจ็บว่ะสัส!,, #อยากลืม! #แต่ลืมไม่ลง! #TOT