@kemeijer vertelt bij landelijke werkgroep #europa #pvda wat voor acties we komend jaar gaan uitzetten