@akosiflora Nakita mo ang damit ko ? Color blue. I'm not so sure kung bagay sila ! Hahaha.