คนสมัยนี้อ่านหนังสือน้อยถึงไม่อ่านเลย.....  .... อาเมน @failinth #failinth